تماس با ما

سام به شرکتهای دانش بنیان پیوست

سام به شرکتهای دانش بنیان پیوست

شرکت وب‌افزار سام پس از طی کردن مراحل متعدد ارزیابی و بازرسی، موفق شد از مهرماه سال 1397 به جمع شرکتهای دانش بنیان ملحق گردد.