تماس با ما

آغاز تولید نرم افزار SRM

آغاز تولید نرم افزار SRM

نگرش جدید شرکت سام به حوزه نرم افزارهای ارتباط مشتریان منجر به توسعه مفهوم جدید در نرم‌افزارها به نام SRM گردید. این حوزه قبلا با عنوان CRM در بازار شناخته شده بود. که امکان مدیریت ارتباط مشتریان را فراهم می‌نمود. اما سام با توسعه این مفهوم به مدیریت روابط استراتژیک شروع به توسعه نرم‌افزارهای SRM با قابلیت مدیریت روابط سازمانی در تمامی سطوح سازمان نموده است. پیش‌بینی این است که در طی سه ماه آینده این نرم‌افزار به مرحله بهره ‌برداری برسد.