تماس با ما

اضافه شدن کارتابل به دماوند

اضافه شدن کارتابل به دماوند

امکان گردش کار و کارتابل به کاربر این امکان را می دهد که فرایندهای سازمان خود را به دلخواه تنظیم کرده و تعیین نماید که اطلاعات در سازمان چگونه گردش داده شده و مجوزهای لازم جهت انجام کار صادر شود. این امکان نیاز به کنترل اطلاعات را از سمت کاربر به سمت نرم افزارمنتقل می نماید. کاربر می تواند با مراجعه به کارتابل خود فعالیتهائی که به وی ارجاع داده شده و همچنین عملیاتی که کاربر بر روی آن باید انجام دهد را تشخیص داده و انجام دهد.