تماس با ما

تکمیل مدل داشبورد

تکمیل مدل داشبورد

مدل گزارش گیری داشبورد شامل نمودارها و گزارشهای مدیریتی به مجموعه نرم افزار دماوند اضافه شد. این مدل گزارش گیری که امکان بسیار جذاب، به ویژه برای مدیریت می باشد امکان ایجاد گزارشهای نموداری برای بررسی روندها و گزارشهای نموداری مقایسه‌ای را فراهم می‌نماید. با این امکان کاربر در یک نگاه به صورت شماتیک می‌تواند برخی روندها از جمله روند فروش، روند سود و زیان، روند هزینه ها و همچنین گزارشات مقایسه‌ای به مانند مقایسه فروش ماهانه و سالانه، مقایسه هزینه‌ها در مقیاسهای متفاوت زمانی بررسی نماید.