تماس با ما

رضایتمندی مشتریان

 رضایتمندی مشتریان

شرکت وب افزار سام با هدف کسب رضایتمندی مشتریان از محصولات و خدمات ارائه شده گام های بلندی برداشته و در این زمینه موفق به دریافت اولین گواهی رضایتمندی از محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گردید.